حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

با توجه به این موضوع که کلیه اطلاعات مشتریان عزیز به عنوان حریم خصوصی اشخاص در نظر گرفته می شود این وب سایت به هیچ عنوان اطلاعات شما عزیزان را در اختیار دیگران نخواهد گذاشت.