ایربگ

نمایش: لیست شبکه
ایربگ جانبی سمت راست بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 - 72127238532

ایربگ جانبی سمت راست بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 - 72127238532

این کالا برای بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 مورد استفاده می باشد. قطعه شماره 1 در تصویر ...
1,150,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,150,000 تومان
ایربگ جانبی سمت راست بی ام و Z4 سال های 2009 تا 2016 - 72129158386

ایربگ جانبی سمت راست بی ام و Z4 سال های 2009 تا 2016 - 72129158386

این کالا برای بی ام و Z4 E89 سال های 2009 تا 2016 مورد استفاده بوده و بدون رنگ وارد می شود. ب...
1,150,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,150,000 تومان
ایربگ جانبی سمت راست بی ام و سری 3 و سری 4 سال های 2011 تا 2016 - 72127239616

ایربگ جانبی سمت راست بی ام و سری 3 و سری 4 سال های 2011 تا 2016 - 72127239616

این کالا برای BMW سری 3 (F30 - F30 LCI) و سری 4 (F32) سال های 2011 تا 2016 مورد استفاده می باشد. ...
1,150,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,150,000 تومان
ایربگ جانبی سمت چپ بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 - 72127238531

ایربگ جانبی سمت چپ بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 - 72127238531

این کالا برای بی ام و X3 F25 - X4 F26 سال های 2010 تا 2015 مورد استفاده می باشد. قطعه شماره 1 در ...
1,150,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,150,000 تومان
ایربگ جانبی سمت چپ بی ام و Z4 سال های 2009 تا 2016 - 72129158385

ایربگ جانبی سمت چپ بی ام و Z4 سال های 2009 تا 2016 - 72129158385

این کالا برای بی ام و Z4 E89 سال های 2009 تا 2016 مورد استفاده می باشد.  بدلیل تفاوت نوع...
1,150,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,150,000 تومان
ایربگ جانبی سمت چپ بی ام و سری 3 و سری 4 سال های 2011 تا 2016 - 72127239615

ایربگ جانبی سمت چپ بی ام و سری 3 و سری 4 سال های 2011 تا 2016 - 72127239615

این کالا برای BMW سری 3 (F30 - F30 LCI) و سری 4 (F32) سال های 2011 تا 2016 مورد استفاده می باشد. ...
1,150,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,150,000 تومان
ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 - 72129184119

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 - 72129184119

این کالا برای بی ام و X3 و X4 سال های 2010 تا 2016 (F25 - F26) مورد استفاده می باشد. .....
3,300,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,300,000 تومان
ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و X5 و X6 سال های 2013 تا 2016 - 72129252311

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و X5 و X6 سال های 2013 تا 2016 - 72129252311

این کالا برای بی ام و X5 F15 و X6 F16 سال های 2013 تا 2016 مورد استفاده می باشد. بدلیل تفاوت ...
3,790,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,790,000 تومان
ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و Z4 سال های 2009 تا 2016 - 72129182664

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و Z4 سال های 2009 تا 2016 - 72129182664

این کالا برای بی ام و Z4 سال های 2009 تا 2016 (E89) مورد استفاده می باشد. بدلیل تفاوت نوع کال...
3,400,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,400,000 تومان
ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 3 و 4 سال های 2011 تا 2016 - 72129205197

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 3 و 4 سال های 2011 تا 2016 - 72129205197

این کالا برای BMW سری 3 و 4 سال های 2011 تا 2016 مورد استفاده می باشد. بدلیل تفاوت نوع کالاها...
3,450,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,450,000 تومان
ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 72129230398

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 72129230398

این کالا برای BMW  سری 5 سال های 2009 تا 2015 (F10 - F10 LCI) مورد استفاده می باشد. بدلی...
3,700,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,700,000 تومان
ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 6 و سری 7 سال های 2008 تا 2016 - 72129112152

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 6 و سری 7 سال های 2008 تا 2016 - 72129112152

این کالا برای BMW سری 6 و سری 7 سال های 2008 تا 2016 مورد استفاده می باشد .  بدلیل ...
3,800,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,800,000 تومان
ایربگ سرنشین (داشبورد) پورشه پانامرا سال های 2010 تا 2013 - 97080307107

ایربگ سرنشین (داشبورد) پورشه پانامرا سال های 2010 تا 2013 - 97080307107

این کالا برای پورشه پانامرا سال های 2010 تا 2013 مورد استفاده می باشد. .....
4,750,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 4,750,000 تومان
ایربگ فرمان بی ام و سری X سال های 2012 تا 2016 - 32306859517

ایربگ فرمان بی ام و سری X سال های 2012 تا 2016 - 32306859517

این کالا برای بی ام و (X3 (F25 و (X4 (F26 و (X5 (F15 و (X6 (F16 مورد استفاده می باشد. .....
3,450,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 3,450,000 تومان
ایربگ فرمان مرسدس بنز SL سال های 2008 تا 2011 - A2308601802 8N68

ایربگ فرمان مرسدس بنز SL سال های 2008 تا 2011 - A2308601802 8N68

این کالا برای مرسدس بنز کلاس SL سال های 2008 تا 2011 (R230 Facelift) با فرمان چرم و چوب مورد...
5,600,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,600,000 تومان
ایربگ فرمان مشکی پورشه پانامرا سال های 2010 تا 2013 - 97080308903A34

ایربگ فرمان مشکی پورشه پانامرا سال های 2010 تا 2013 - 97080308903A34

این کالا برای پورشه پانامرا سال های 2010 تا 2013 (8 سیلندر) مورد استفاده می باشد. Air Bag Mod...
5,100,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 5,100,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و X3 سال های 2010 تا 2016 - 721129182225

ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و X3 سال های 2010 تا 2016 - 721129182225

این کالا برای بی ام و X3 سال های 2010 تا 2016 مورد استفاده می باشد. قطعه شماره 1 در تصویر &nb...
1,700,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,700,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و X5 سال های 2013 تا 2016 - 72127325697

ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و X5 سال های 2013 تا 2016 - 72127325697

این کالا برای بی ام و X5 سال های 2013 تا 2016 (F15) مورد استفاده می باشد. قطعه شماره 1 در تص...
1,900,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,900,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و X6 سال های 2014 تا 2016 - 72127325699

ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و X6 سال های 2014 تا 2016 - 72127325699

این کالا برای بی ام و X6 سال های 2014 تا 2016 (F16) مورد استفاده می باشد. بدلیل تفاوت نوع کال...
1,750,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,750,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 72129143417

ایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 72129143417

این کالا برای BMW  سری 5 (520i - 523i - 528i - 530i - 535i - 550i) سال های 2009 تا 2015 مورد...
1,550,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,550,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و X3 سال های 2010 تا 2016 - 721129182226

ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و X3 سال های 2010 تا 2016 - 721129182226

این کالا برای بی ام و X3 مدل های سال های 2010 تا 2016 (F25) مورد استفاده می باشد. قطعه شماره 1 در...
1,700,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,700,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و X5 سال های 2013 تا 2016 - 72127325698

ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و X5 سال های 2013 تا 2016 - 72127325698

این کالا برای بی ام و X5 مدل های سال های 2013 تا 2016 (F15) مورد استفاده می باشد. قطعه شماره...
1,800,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,800,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و X6 سال های 2013 تا 2016 - 72127325700

ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و X6 سال های 2013 تا 2016 - 72127325700

این کالا برای بی ام و X6 سال های 2014 تا 2016 (F16) مورد استفاده می باشد. بدلیل تفاوت نوع کال...
1,750,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,750,000 تومان
ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 72129143418

ایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 72129143418

این کالا برای BMW  سری 5 (520i - 523i - 528i - 530i - 535i - 550i) سال های 2009 تا 2015 مورد...
1,550,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 1,550,000 تومان
کنترل یونیت ایربگ (Bosch) بی ام و سری 3 سال های 2005 تا 2010 - 65779165624

کنترل یونیت ایربگ (Bosch) بی ام و سری 3 سال های 2005 تا 2010 - 65779165624

این کالا برای بی ام و (Bosch) مدل Series 3 - E93 سال های 2005 تا 2010 مورد استفاده می باشد. ...
2,100,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 2,100,000 تومان